Natur


I oktober 2016 plantede Lisbjergskolens elever og beboere fra området ca. 1400 træer på et areal mellem Gl. Søftenvej og Djurslandmotorvejen. Projektet Træer og Landskab er et miljøprojekt, udført af fællesrådet i samarbejde med Aarhus Kommune. Projektet blev iværksat som en konsekvens af anlægsarbejderne Djurslandsmotorvejen og Letbanen. Disse infrastrukturelle anlæg har efterladt adskillige åbne arealer, hvor der hverken kan bygges eller drives landbrug. Da anlægsarbejdet har krævet fældning af mange tusinde kvadratmeter skov, krat og læhegn, fandt fællesrådet det nyttigt og ønskeligt at erstatte den tabte vegetation.

Set i lyset af klimaændringerne og behovet for CO2-optag, foreslog fællesrådet i 2014 kommunen at tilplante en del af de åbne arealer. I stedet blev det fællesrådet, der fik til opgave at gennemføre et sådant projekt – vel at mærke uden økonomisk støtte fra kommunen. Projektet blev gennemført ved hjælp af rabatter, sponsorstøtte og frivillig arbejdskraft. I marts 2017 blev en del af den nye skov indhegnet. Nu venter vi på vækst, en styrkelse af biodiversiteten, forbedret visuelt miljø og anskuelighedsundervisning for Lisbjergskolens elever, idet det er skolens plan at følge skovens udvikling.

Se mere på https://www.facebook.com/Traeoglandskab/?ref=bookmarks