Historie


Det er de fire landsbyer Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted, der udgør fundamentet for LSTK Fællesråd. De fire byer ligger ved og i en tunneldal, der blev dannet efter den sidste istid. Indtil for ca. 50 år siden, havde landskabet stort set sin oprindelige udformning. Men efter den første kommunesammenlægning i 1970, begyndte der at ske markante forandringer i vores område. Det startede med etableringen af Skejby Industrikvarter, indrammet af P.O. Pedersens Vej, Graham Bells Vej og Robert Fultons Vej. De efterfølgende infrastrukturelle anlæg, Djurslandmotorvejen og forlægningen af Søftenvej samt nu også Letbanen, har stort set elimineret tunneldalens landskab.

Interessant er det at tænke på, at der for ca. 1000 år siden var adgang ad vandvejen fra Aarhusbugten og helt frem til broen over Egåen ved Randersvej. Denne fjord – også kaldet Lystrupfjorden – var ca. 1.5 km bred ved bugten og 5,5 km lang. Og det er måske den væsentligste forklaring på, hvorfor der er fundet så mange fortidsminder og større fund i dette område. En meget stor del af disse fund er gjort i området mellem Randersvej, Ølstedvej, Høgemosevej og motorvejen.

Arkæologiske udgravninger ved og i Lisbjerg Kirke har afsløret vikingeaktiviteter på netop det sted. Den nuværende kirke er opført over en ældre trækirke. På området ved kirken har der ligget en storgård. Harald Blåtand lod sig døbe omkring 965 og trækirken anses derfor for at være et resultat af overgangen til kristendommen.

I modsætning til tidligere, er Skejby (nu siger vi Gl. Skejby) en enklave, omkranset af industri og vejanlæg. Om man på et tidspunkt også vil bruge vendingen Gl. Lisbjerg, må tiden vise. I løbet af de næste 5-15 år vil området huse op mod 25.000 indbyggere. Kasted og Terp bliver derimod aldrig større, idet byggelinjerne nu ligger så tæt på de eksisterende huse, at en udvidelse af landsbyerne ikke er mulig.

På grund af det nuværende samlede vejnet og letbanen, er der ingen direkte forbindelse mellem de fire byer. I 1954 kunne man via Gråmøllevej køre direkte til Skejby, hvor man blot skulle krydse Randersvej, der hvor Ikeas parkeringsplads ligger i dag. Fra Kasted var der direkte vej til Lisbjerg ad Kærbyvej og Lisbjergvej. Ligeledes var der en vej fra Skejby til Kasted via Humlehusvej. For alle var det trygt og nemt at komme fra byerne til den gamle Lisbjerg Skole ved Randersvej. Du kan se hvordan landskabet så ud i 1954 ved at gå ind på krak.dk og klikke på Hybrid etc. LSTK-området har virkelig undergået store forandringer.

Skrevet af Wolfgang Weissschädel


Seneste indlæg

Skejby 1950

Skejby i 1950, set mod øst. Fotoet viser krydset Randersvej / Nedergårdsvej / Skejbyvej. Her ses 4 bygninger (den ene ...