Kværnen


Historien om Kværnen

Fællesrådets blad, Kværnen, udkommer for sidste gang i august 2017. Den er blevet afløst af hjemmesiden lstk.dk, som du lige nu sidder og kigger på. Kværnen udkom første gang i september 1992 – altså for 25 år siden. I disse år har Kværnen været talerør for såvel Fællesrådet som øvrige organisationer i fællesrådets område, samt personer i lokalområdet, der har haft fortælletrang.

Der er løbet meget vand i åen siden 1992. Dengang kendte vi ikke ordet ”internet” og dermed heller ikke ordet ”hjemmeside”.  Det gør vi i dag og det gør du, der netop aflæser denne tekst. Og nu kommer en lille historie om Kværnen.

Det blev hurtigt nødvendigt for det daværende forretningsudvalg i fællesrådet, at have et medie med information til områdets beboere. Det skulle være et blad… og et blad har jo et navn. Hvad skulle bladet hedde? Forretningsudvalget inviterede alle til at komme med forslag til et navn. Og der kom mange i løbet af kort tid. Men ingen af dem udløste en nå-ja-selvfølgelig oplevelse. De kunne bruges, men de var helt traditionelle – de lå direkte i forlængelse af Bagdad Dagblad og Korsbæk Tidende. Men så kom forslaget KVÆRNEN. Den spontane reaktion i forretningsudvalget var ”hvorfor det?”

Idéen var imidlertid gennemtænkt. Med afsæt i historien, gav det god mening. Førhen var Egåen meget vandrig. Det gav mulighed for at bygge flere vandmøller i dalen og vi kender de tre, nemlig Grå mølle, Røde Mølle og Ny Mølle. Her blev korn kværnet fra de omkringliggende landbrug. Derfor ordet Kværn, som altså blev navnet på fællesrådets nyheds- og informationsblad.

Den håndholdte udgave af Kværnen eksisterer hermed ikke længere. Nye tider, nye muligheder. Men lstk.dk har det samme indhold, som den gode gamle Kværnen… og meget mere. Der er en kalender, hvor du kan orientere dig om arrangementer i lokalområdet. Der er aktuelle nyheder. Der er noget om byerne i området, noget om børn og fritid og noget om institutioner, virksomheder og naturen o.m.m.. Og lstk.dk udkommer ikke hver 3. måned, men faktisk hele tiden.

 

Her er det første nummer af Kværnen. 1. årgang, nr. 1 – September 1992