IMG_5868


Nummerologen, , Gunner (tv), opråber og Carsten (th.) med regneark.