Terp


Affaldsopsamling

Så blev det den 22. april og i Terp havde vi jo set aflejringen af affald langs veje og stier. Det blev til ganske mange poser og ret så mange kilo. Det hele blev opsamlet og borttransporteret af Handelsmanden Peter […]


Terp generalforsamling

Den 21. februar 2018, kl. 19, afholder Landsbyforeningen Terp generalforsamling. Det sker i Galleri Magenta. Husk at betale kontingent. Tilmelding nødvendig da der serveres smørrebrød. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Formanden


Studietur i Lokalarkivet

Landsbyforeningen Terp havde den 20. september ’17 et arrangement på Lokalhistorisk Arkiv, Lisbjerg. Arkivleder, Henning Nielsen, fortalte om arkivets historie, formål og daglige arbejde. Vi fik et interessant indblik i det store arbejde, der ligger i at modtage, registrere og […]


Nyt om kirkestien

Om kort tid har kirkestien været afspærret i næsten 2½ år. Efter henvendelse fra Landsbyforeningen Terp, har Letbanen I/S nu oplyst, at stien vil blive retableret og åbnet senest medio august 2017. I samme anledning har Letbanen fremsendt tegning over […]