Letbanen


Nyt om kirkestien

Om kort tid har kirkestien været afspærret i næsten 2½ år. Efter henvendelse fra Landsbyforeningen Terp, har Letbanen I/S nu oplyst, at stien vil blive retableret og åbnet senest medio august 2017. I samme anledning har Letbanen fremsendt tegning over […]