Dagsorden Ordinær Repræsentantskabsmøde 16. marts 2023


LSTK Fællesråd

Repræsentantskabsmøde 2023

Kl. 19 den 16. marts 2023, Lisbjerg Beboerhus, Randersvej 384, 8200 Aarhus Nord

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Forretningsudvalgets beretning v/ Filippo Peder D’Andrea.

3. Udvalgsberetninger

a. Byudviklingsudvalget v/

4. Revideret regnskab v/ kasserer Erik Møller                       

5. Fastsættelse af kontingent (Forretningsudvalget anbefaler uændret)

6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 9. marts på info@lstk.dk )

7. Valg af medlemmer til forretningsudvalg og suppleanter:

Forretningsudvalgets medlemmer er:

Filippo D’Andrea, Gl. Skejby, formand: GENOPSTILLER IKKE

Wolfgang Weissschädel, Terp: IKKE PÅ VALG

Boris Sandvad, Menighedsrådet, suppleant: PÅ VALG

Thorkild Steenberg, Ny Skejby: IKKE PÅ VALG

Ole Hall, Kasted: PÅ VALG

Thomas Berg, Terp, suppleant: PÅ VALG

Christian Jentz, Kasted, suppleant: IKKE PÅ VALG

8. Eventuelt

Hver medlemsforening repræsenteres ved to personer, der har tale- og stemmeret. Flere er velkomne, men har ikke stemmeret. Ved repræsentantskabsmødets start foretages en registrering af stemmeberettigede repræsentanter. Det vil lette registreringen, hvis hver medlemsorganisation afleverer en liste med navnene på de stemmeberettigede.

Deltagelse forudsætter at medlemsforeningen har betalt kontingent for 2023. Opkrævning er tidligere udsendt af kassereren.

2023.03.04 Rettelse. Ole Hall tilføjet under Forretningsudvalget medlemmer.