Støtte til Fællesskabet i 2023


Medlemsorganisationerne i Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd kan søge om støtte til aktiviteter og initiativer, der fremmer fællesskabet i lokalforeningen eller området. I 2023 er der nemlig igen afsat midler til fordeling blandt indkomne ansøgninger fra fællesrådets medlemsforeninger.

Ansøgninger om støtte fremsendes til fællesrådets formand via mail, vedhæftet projektbeskrivelse og andre relevante oplysninger. Beskrivelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  1. Beskriv kort hvad projektet omhandler og hvordan det bidrager til at fremme fællesskabet.
  2. Hvordan realiseres projektet?
  3. Angiv en omtrentlig pris for det, der søges om tilskud til.
  4. Hvornår eller i hvilket tidsrum forventes projektet gennemført?
  5. Kontaktperson, samt dennes E-post og telefonnummer.

I bedømmelsen af ansøgningerne, vil forretningsudvalget have særlig fokus på, at projektet kan bidrage til styrkelse af uformelle fællesskaber, give medlemmerne i foreningen mulighed for at engagere sig og/eller optimere den økonomiske ramme for et af foreningens arrangementer.

Enkeltpersoner kan ikke søge om støtte. Af ansøgning skal fremgå, at projektet er vedtaget af bestyrelsen i foreningen. Dokumentation for dette skal være tilgængelig ved forespørgsel.

Når ansøgning om støtte er modtaget, vil fællesrådets forretningsudvalg så hurtigt som muligt vurdere projektet og derpå meddele om det ansøgte kan tilgodeses. Behandlingstiden for en ansøgning må forventes at være mellem to og fire uger.  For at sikre, at så mange medlemsforeninger som muligt kan få glæde af puljen, har forretningsudvalget besluttet, at der som udgangspunkt maksimalt kan udbetales 5.000,- kr.

Når bevilling foreligger og projektet er gennemført, fremsendes kvitteringer for indkøb eller andre dokumenterede udgifter, samt foreningens bankkonto. Det aftalte beløb vil snarest derefter blive overført til den oplyste bankkonto.

Send ansøgningen eller spørgsmål om samme til INFO@LSTK.DK

Forretningsudvalget for LSTK Fællesråd