Repræsentantskabsmøde 2023


LSTK Fællesråd afholder repræsentantskabsmøde

16. marts 2023, kl. 19 i Lisbjerg Beboerhus

Book din kalender allerede nu. Næste års repræsentantskabsmøde er planlagt til blive afholdt til marts. Dagsordenen bliver sendt rundt sammen med den officielle indkaldelsen, der kommer i februar. Dagsordenen bliver også lagt op på LSTK.DK

Hver medlemsorganisation repræsenteres ved to personer, der har tale- og stemmeret, samt kan opstille kandidater til forretningsudvalget. Det kræver dog, at den organisation eller forening, som man tilhører, har betalt kontingent for 2023.

Alle er dog velkomne. Selvom man ikke har stemmeret, så vil man stadig have mulighed for at deltage i debatten.