Egådalen – et fristed


I opslaget om Mølledalen den 3. september 2021, fortaltes kort om muligheden for stier i ådalen med adgang til rekreation, kunst og kultur. Ved borgermødet den 30. september, hvor seks politikere deltog, blev vi mødt med stor forståelse og respekt for visionen. Snart vil der være 100.000 indbyggere langs den tilbageværende del af ådalen fra Kasted Mose til området øst for Lystrupvej. Der er derfor brug for flere og bedre stier i hele dalen. Oplægget ved borgermødet blev præsenteret af Fællesrådet for Lystrup-Elsted-Elev-Nye, Mollerup Golf Club og LSTK Fællesråd.

Det er nu hensigten at forfølge visionens idéer ved kontinuerligt at foreslå konkrete mål for en successiv realisering af tankerne i Vision Mølledalen. Herudover er der nu forberedelser i gang i relation til mobilitetsudfordringer for så vidt angår veje i vores lokalområde. I det tema indgår såvel eksisterende veje som veje, der er under planlægning.

LSTK Fællesråd hører gerne din mening om både stier og veje i området. Skriv til info@lstk.dk.

 

En af udfordringerne for gående og cyklende færdsel langs ådalen, er det infrastrukturelle knudepunkt mellem Randersvej og sammenfletning af Søftenvej og Djurslandmotorvejen. Der er ikke stiadgang langs ådalen – man SKAL færdes langs de stærkt trafikere veje.