REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2022


LSTK Fællesråde afholde repræsentantskabsmøde

24. marts 2022, kl. 19 i Lisbjerg Beboerhus

Dagsorden iht. vedtægterne.

Indkaldelse til repræsentantskabsmødet er i dag via mail sendt til fællesrådets 22 medlemmer. Hver medlemsorganisation repræsenteres ved to personer, der har tale- og stemmeret. Men alle andre er velkomne – UDEN stemmeret. Deltagelse af såvel repræsentanter som tilhørere kræver, at den organisation eller forening, som man tilhører, har betalt kontingent for 2022.