Forundersøgelse vedrørende lokalplan. Boliger på Lisbjergbakken 2


 

En privat udvikler vil gerne bygge boliger på arealet ved Lisbjergbakken 2. Aarhus Kommune indleder derfor en forundersøgelse med henblik på at udarbejde forslag til lokalplan for området.

Det er udviklers hensigt, at etablere tæt/lav boliger samt etageboliger i 2-3 etager på den ca. 7000 m2 store grund. Bebyggelsen tænkes primært placeret langs den vestlige og den nordlige afgrænsning af planområdet. Den eksisterende firlængede gårdstruktur på den sydlige del af grunden opretholdes. Det er dog stadigvæk ikke afklaret om bygningerne bevares eller om de rives ned og erstattes af nybyggeri, som opføres indenfor eksisterende sokkel og med et tilsvarende volumen.

Fællesrådets Byudviklingsudvalg i Lisbjerg arbejder med sagen og afgiver bemærkninger til forundersøgelsen medio februar.

 

Udkast bebyggelsesplan