REPRÆSENTANTSKABSMØDE UDSÆTTES


På grund af den aktuelle Corona-situation, har fællesrådets forretningsudvalg besluttet ikke at fastlægge en dato for Repræsentantskabsmødet 2021. Dette skal i henhold til vedtægterne gennemføres i løbet af marts måned. I 2020 blev mødet udsat til den 22. juni af samme årsag. Forretningsudvalget afventer udviklingen. Når det skønnes forsvarligt at gennemføre repræsentantskabsmødet, udsendes indkaldelse til medlemsorganisationerne.

Fællesrådets kasserer udsender inden længe kontingentopkrævning for 2021. Husk: Deltagelse i repræsentantskabsmødet kræver at kontingentet for 2021 er betalt.