Nyt udvalg i Fællesrådet


Fællesrådets forretningsudvalg har den 9. januar 2020 etableret et BYUDVIKLINGSUDVALG i Lisbjerg. Formålet er naturligvis at sikre en tæt dialog med Aarhus Kommune i relation til den aktuelle udviklingsplan for Lisbjerg. Det er vigtigt, at beboere fra området, der har et nøje kendskab til hvordan infrastrukturanlæggene fungerer (herunder også stier), kan påvirke de kommende planer for den videre udvikling. Endvidere vil udvalget have fokus på grønne områder, fælles faciliteter, indkøbsmuligheder og samfærdsel i hele området – både det nye og det gamle.

Udvalget vil, i samarbejde med Aarhus Kommune, arrangere orienteringsmøder med det formål, at sikre størst mulig demokratisk indflydelse på udviklingen. Eller sagt på en anden måde: Bidrage til at fastholde optimale rammer for medskabelse af byliv, byrum og bebyggelse.

En interessant detalje som vil have manges interesse, er forskønnelsesprojektet for Randersvej gennem byen. Vejen skal gøres til en levende hovedgade med mulighed for ophold, handel, kulturelle funktioner og sikker krydsning af vejen.

Udvalgets medlemmer er Christopher Bering Baden, Anita Bach Danielsen, Michael Rasmussen, Lyng Grann, Johanne Wørts, Mette Schou Nielsen, Birgit Søndergaard, Søren Skov Hansen og Rasmus Braad Christensen.

Billedet har, bortset fra at det er taget i Lisbjerg, ikke noget med artiklen at gøre. Men da man sjældent betragter en togvogn fra neden, tænkes billedet at være en rar afveksling. Foto fra 2015. (ww)