Ny stiforbindelse afvist


 

Omtrentlig forløb af stiforbindelse mellem Gl. Søftenvej og Klokhøjen

LSTK STIFORBINDELSE – 08.12.19: Med henvisning til Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted områdets stærkt fragmenterede landskab, har fællesrådets stiudvalg gennem snart to år arbejdet på at optimere stiforbindelserne. Et af forslagene til Aarhus Kommune har været, at etablere en ca. 80 meter lang sti, der forbinder Gl. Søftenvej med supercykelstien Lisbjerg-Skejby. Det ville bl.a. give en sikker forbindelse fra Skejby og Lisbjerg til Egå Engsø – og faktisk videre til Lystrup. Og for Haveforeningen Humlehaven, vil det medføre en væsentlig kortere distance til Letbanestoppestedet Klokhøjen.

I første omgang blev projektet afvist med begrundelsen, at det bliver en meget dyr løsning. Derefter indhentede stiudvalget et tilbud fra en entreprenør.  Ifølge entreprenøren er anlæg af en stiforbindelse på dette sted et nemt projekt, der kan udføres på mindre end en uge. Prisen blev fastlagt til lidt under 60.000,- kr. inkl. moms.

Med den information ansøgte stiudvalget på ny Aarhus Kommune om etablering af den ønskede sti. Den 20. november 2018 blev ønsket igen afvist med denne begrundelse: ”Stitilslutning til supercykelsti fra Gl. Søftenvej kan ikke etableres indenfor gældende standarder for tilgængelighed. Et rampeanlæg som overholder tilgængelighedskrav vil være meget bekosteligt. Dertil kommer, at der ikke ønskes at føre gående trafik ud på supercykelstien.”

Gældende standarder for tilgængelighed har at gøre med tilgængelighed for kørestole. Godt at der findes standarder for mobilitetshæmmede. Men hvorfor har man så anlagt trapper fra Gl. Søftenvej til busstoppestederne på Randersvej (ved broen over Gl. Søftenvej)? I dag ser vi så, at der er opstået en trampesti fra jorddepoterne til supercykelstien – vinkelret på stien. En sti der kan være velegnet til træning for jægerkorpset.

Er du bruger af supercykelstien og stierne generelt, er du velkommen til at give din mening om sagen til kende på LSTK Fællesråds facebookside. (FB LSTK). *ww