Ny by i Lisbjerg


24.05.2019 Lisbjerg: Aarhus Byråd har fremlagt Forslag til Planstrategi 2019 og Debatoplæg om temaplaner i offentlig høring i perioden 23. maj til 15. august. Forslag til Planstrategi 2019 lægger op til en videreførelse af den overordnede strategi fra Planstrategi 2015. Her blev der sat en retning for de næste mange års udvikling, og der blev introduceret tre strategiske fokusområder, der skal bidrage til at koordinere og fokusere væksten. Med forslag til Planstrategi 2019 lægges op til en delvis revision af kommuneplanen via en række temaplaner. Sammen med planstrategien offentliggøres et debatoplæg, der omhandler temaerne:

  • Arealer til alle boligtyper
  • Omstilling til grøn energi
  • Sammenhæng mellem naturområder
  • Landskabet
  • En grønnere by med mere blåt

I inviteres hermed til at komme med idéer og synspunkter til planstrategien og temaplanernes indhold. Ideer kan indsendes på Aarhus Kommunes høringsportal, hvor man også kan se forslaget til Planstrategi 2019 samt Debatoplæg om temaplaner: https://deltag.aarhus.dk   Der afholdes et offentligt orienteringsmøde den 13. juni fra kl. 19 – 21. Tilmelding kan ske på høringsportalen.

Evt. spørgsmål i forbindelse med ovenstående kan rettes til undertegnede.

Lars Høeberg

Kommuneplanchef

T +45 4185 9799

(¤WW)