Hvornår kan man købe dagligvarer i Lisbjerg


Lisbjerg 24.5.2019: I Lisbjerg er man begyndt at interessere sig for, hvornår der kommer en dagligvarebutik. Indbyggertallet vokser. De nærmeste butikker ligger i Lystrup, Trige, Søften og Skejby. Og vejen til Skejby er snoet på udturen, mens hjemturen lidt mere ligner ruten fra før de omfattende tilslutningsanlæg blev etableret. Sagt med få ord: Det er noget bøvl.

Fællesrådets forretningsudvalg havde i foråret 2018 et møde med en projektudvikler, der gerne ville have kommentarer til igangværende forberedelser til etablering af dagligvarebutik. Vi fik oplyst, at der var kontakter til dagligvarebranchen, men at man ikke kunne oplyse hvilke kæder, man var i kontakt med. I den sammenhæng, blev perspektivet i at etablere det sundhedshus i tilknytning til en dagligvarebutik også drøftet. Forretningsudvalget tilkendegav, at en sådan model gerne måtte realiseres. Hvad der imidlertid også stod klart, var, at intet kunne siges om en tidshorisont – bortset fra, at den er lang.

Aarhus Kommune har netop udsendt Forslag til lokalplan 1102, Elmehøjen. Af den fremgår, at området alene kan bruges til boligformål. Ingen mulighed for dagligvarebutik. Hver gang et nyt område skal tages i brug, skal der udarbejdes en lokalplan. Også for det område, som indtil nu er tiltænkt en dagligvarebutik og andre forretninger. Man kan derfor regne ud, at det varer længe før der foreligger en vedtaget lokalplan, indeholdende mulighed for etablering af dagligvarebutik.

Fællesrådets forretningsudvalg vil på et kommende møde i juni vurdere det hensigtsmæssige i, at kontakte Aarhus Kommune for om muligt at få viden om, hvornår man forventer at udsende forslag til netop en lokalplan i hvilken der gives mulighed for etablering af forretninger. (¤Wolfgang)

Det er på denne plads, at projektudvikler sammen med kommunen planlægger etablering af dagligvarebutik.

Forslag til Lokalplan 1102 kan ses på www.aarhus.dk.