Støtte til aktiviteter i LSTK


Støtte til aktiviteter m.v. fra

LSTK Fællesråd

 

Medlemsorganisationerne i Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd kan nu søge om støtte til aktiviteter og initiativer der fremmer fællesskabet i lokalforeningen. Frem til 1. marts 2020 har LSTK Fællesråd afsat en pulje på 35.000,- kr. til fordeling blandt indkomne ansøgninger fra fællesrådets medlemsforeninger.

Ansøgning om støtte fremsendes til fællesrådets formand via mail, vedhæftet projektbeskrivelse og andre relevante oplysninger. Beskrivelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  1. Beskriv kort hvad projektet omhandler og hvordan det bidrager til at fremme fællesskabet.
  2. Hvordan realiseres projektet?
  3. Angiv en omtrentlig pris for det, der søges om tilskud til.
  4. Hvornår eller i hvilket tidsrum forventes projektet gennemført?

I bedømmelsen af ansøgningerne, vil forretningsudvalget have særlig fokus på, at projektet kan bidrage til styrkelse af de uformelle fællesskaber, give medlemmerne i foreningen mulighed for at engagere sig og/eller optimere den økonomiske ramme for et af foreningens arrangementer.

Enkeltpersoner kan ikke søge om støtte. Af ansøgning skal fremgå, at projektet er vedtaget af bestyrelsen i foreningen. Dato for bestyrelsesmødet skal fremgå af ansøgningen.

Når ansøgning om støtte er modtaget, vil fællesrådets forretningsudvalg så hurtigt som muligt vurdere projektet og derpå meddele om det ansøgte kan tilgodeses. Behandlingstiden for en ansøgning må forventes at være mellem to og fire uger.  For at sikre, at så mange medlemsforeninger som muligt kan få glæde af puljen, har forretningsudvalget besluttet, at der som udgangspunkt maksimalt kan udbetales 5.000,- kr.

 

Vilkår for udbetaling

Når bevilling foreligger og projektet er gennemført, fremsendes kvitteringer for indkøb eller andre dokumenterede udgifter. For så vidt beløbsrammen er overholdt, vil beløbet snarest derefter blive overført til anført bankkonto.

Ansøgning, med angivelse af navn og kontaktinfo på ansøger, fremsendes til

wolfgang@get2net.dk, til hvem eventuelle spørgsmål også kan stiles.

Forretningsudvalget ¤ LSTK Fællesråd

Maj 2019