Lisbjerg Dagtilbud og Trige-Spørring Dagtilbud fusionerede 1. marts ’19


Nu er det helt officielt. Fusionen mellem Lisbjerg Dagtilbud og Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring trådte officielt i kraft fredag 1. marts.

For jer forældre fortsætter meget som hidtil

Det er vigtigt for os at fremhæve, at der umiddelbart ikke sker de store praktiske omvæltninger for jer forældre. Her efter 1. marts skal I stadig aflevere jeres børn i samme institutioner som hidtil – og til de samme kendte voksne. Desuden følger vi fortsat samme plan for feriepasning, forældrerådsmøder og lignende. Det regner vi med at gøre i hvert fald i resten af 2019.

Nyt navn

En af de første praktiske ændringer er, at vi får et nyt navn. Vores dagtilbud har fra 1. marts heddet Lisbjerg-Trige-Spørring Dagtilbud. Det skal vi stadig lige øve os på at sige. Udover daginstitutionerne Rønnebo, Gimlehøj og Mimershøj, som I kender, består dagtilbuddet nu også af idrætsinstitutionerne Tumlehøjen og Spørring Børnehus og Idrætsdagplejen Trige-Spørring.

Foran os venter der en periode, hvor vi kører med en overgangsbestyrelse, et midlertidigt MED-udvalg (medarbejderrepræsentanter), og vi arbejder på at flette ledelse og medarbejdergrupper sammen i flere sammenhænge. Vi skal også i gang med at opdatere oplysninger på vores hjemmesider, i vores velkomstmateriale med mere.

 

Et nyt fælles ”vi”

Så vi har en spændende og travl tid foran os, men vi er ved godt mod.

Allerede i slutningen af 2018, da fusionen var en mulighed, begyndte vi at arbejde sammen med Lisbjerg Dagtilbud for at sikre, at fusionen sker på den bedst mulige, ordentlige og fremadskuende måde for børn, forældre og medarbejdere.Noget af det, vi er lykkedes særligt godt med her i dagtilbuddet, er fokus på børnenes sprog, deres motorik og bevægelse som afgørende dele af børnenes fundament. Et fundament, der skal udvikle børnene til glade, sunde, selvtillidsfulde, livsduelige og kreative børn, der undrer sig, der deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber, der har værktøjer til at sige til og fra, og som møder andre med respekt, hensynsfuldhed og rummelighed.

Vi er lykkedes i kraft af et godt samarbejde med forældrene og ved at værne om et stærkt lokalt samarbejde. De værdier har også fyldt meget i og omkring Lisbjerg. Derfor er der så mange gode ting at bygge videre på, når vi skal til at flette vores dagtilbud, vores værdier og vores indsatsområder sammen.Jeg er rigtig glad for, at jeg sammen med forældre, medarbejdere og lederteamet skal være med til at fusionere dagtilbuddene.

Vores tætte samspil gennem de seneste måneder vidner om en god grobund for vores videre samarbejde. Der åbner sig nogle nye muligheder, som jeg håber, at forældre og medarbejdere engagerer sig i, så vi får flettet det bedste fra de to dagtilbud sammen til et nyt fælles ”Vi”.

af Lea Frislev Olsen, dagtilbudsleder

Besøg i Lisbjergskoven