Referat fra FU møde 4. december 2018


Forretningsudvalgsmøde i LSTK tirsdag d. 4. december 2018

 

Tilstede på lokalcentret:           Erik, Wolfgang, Anne og Birte, Afbud: Martin og Ida, Referent: Birte

1. Opfølgning fra sidst

Ingen bemærkninger

2. Status fra diverse stier

Stiudvalget planlægger møde primo 2019, og kirkestien bliver renoveret næste år. Stoppestedet ved kirkestien er blevet lavet og Wolfgang har lagt billeder på lstk.dk

I forhold til Rampen har vi fået et svar fra rådmanden, og dette forfølger vi, da vi ikke mener argumentationen omkring at man ikke må gå på supercykelstien holder vand.

3. Svar fra kommunen

Kommunen har svaret på vores skrivelse om stier – se punkt 2. Skejby har fået svar fra Simon Wind, og dette tages med til næste møde i beboerforening Gl. Skejby.

4. Forespørgsel fra lufthavnsmodstandere

Der var enighed i forretningsudvalget om, at vi ikke gør mere ved den sag.

5. Forbrændingstagnker – Wolfgang

Wolfgang arbejder videre med sit fine skriv om hvordan de nye arealer / kommende bygninger kan bruges i lokalsamfundet, og her mangler han svar fra skolen, så Martin vil du svare Wolfgang ?

6. Nyt fra ”Sig hej til din by”

Det bliver lørdag d. 2. februar klokken 10 – 12, og der er et udvalg der arbejder videre med dagen.

7. Nyt fra lstk.dk

Erik og Wolfgang mødes og kigger på kravene til hjemmesiden og tager derefter et møde med Kaspar.

8. Andet godt.

Under bordet rundt kunne Erik fortælle om fældning af fredede træer ved kollegiekontoret i Skejby. Wolfgang tager det med videre i Foreningen Træer og Landskab. Wolfgang kunne fortælle, at vi er blevet inviteret til visionsseminar på Mollerup Golfklub, det i forbindelse med en ønsket udvidelse med 9 huller også gerne vil have en multifunktionel bane og gerne vil inddrage lokalsamfundet. Seminaret foregår 21. februar klokken 9-12.

9. Ny  formand – hvad gør vi ?

VI aftalte, at Birte laver et udkast til et facebook/hjemmeside opslag og sender rundt til kommentering.

10. Næste møde

Birte laver en doodle og sendes rundt – bliver i Januar 2019.