Referat fra FU møde 23. januar 2019


Forretningsudvalgsmøde i LSTK tirsdag d. 4. december 2018

 

Tilstede i beboerhuset: Wolfgang, Ida, Anne og Birte

Afbud: Erik, Martin Referent: Birte

1. Nyt fra kommunen siden sidst

Simon holder Skejby noget hen, men påpeger vi ikke er glemt. Der var en generel snak om udfordringerne med, at vores fornemmelse om at Fællesrådene er i vejen i forhold til politikere og embedsmænd desværre stadig er gældende. Der var enighed om, at vi nok som Fællesråd er nødsaget til at neddrosle vores forventninger.

2. Nyt fra stiudvalget

Der er snart møde igen, og der arbejdes videre på afslaget på Rampen, som vi ikke er tilfredse med.

3. Nyt fra Træer og landskab

Foreningen Træer og landskab begynder at sætte sit aftryk og har med held fået kommunen til at kræve genplantning af nogle træer ved kollegierne i Skejby. Samtidig er der rundt omkring i byen andre der gerne vil støtte arbejdet og være foreningens øjne, så det er dejligt.

4. Nyt fra lstk.dk

Wolfgang har nogle tekniske spørgsmål, som han snakker med Kaspar om. Derudover talte vi om at lave et nyhedsbrev til facebook gruppen.

5. Sig hej til din by

Birte orienterede om arbejdet og fra FU kommer Erik, Wolfgang, Martin og Birte.

6. Dato for repræsentantskabsmødet

Det bliver d. 13. marts klokken 19. Ida undersøger om det kan være i beboerhuset. Birte udarbejder et udkast til en indkaldelse. Ida og Anne er på valg, og Ida afklarer med LST om de har anden kandidat til at indgå i FU ellers vil Ida gerne. Fra Skejby har de en anden kandidat. Birte hører Martin om de har en anden kandidat fra områdets institutioner til at stille op.

7. Ny formand

Der er fundet en god kandidat.

8. Regnskabet

Regnskabet blev delt rundt – dejligt at have en kasserer der har sådan styr på det. Birte hører Erik om han stadig vil være kasserer til næste år.

9. Andet godt

Birte var til møde til Al2’s stiftende generalforsamling og tager kontakt til formanden for at høre om de ikke skal være medlem af LSTK. Birte tager ligeledes kontakt til Ringgaardens formand for at høre om de to foreninger vil have en udvalgspost i FU.

Mailen fra Teknik og Miljø vedrørende forslag til skraldeindsamlinger i naturen sender Birte rundt til alle medlemmer.

10. Næste møde

Er til repræsentantskabsmøde d. 13. marts.