Affaldsopsamling


Så blev det den 22. april og i Terp havde vi jo set aflejringen af affald langs veje og stier. Det blev til ganske mange poser og ret så mange kilo. Det hele blev opsamlet og borttransporteret af Handelsmanden Peter Skærlund, hvis indsats vil blive påskønnet ved førstkommende ordinære generalforamling, hvilket finder sted i februar 2019. Børn og voksne udøvede en mægtig indsats og alle blev efterfølgende præmieret med pølser, brød, øl og vand, kaffe og kage og en åben dialog om lykke, glæder og genvordigheder. Ved samme lejlighed fik de voksne løst mange af de problemer, som politikerne slås med og i reglen ikke får løst.

Landsbyforeningen Terp

Og det hele foregik i god ro og orden og med godt vejr i tilgift.