Referat fra FU møde 030418


Referat 3. april 2018

Deltagere: Birte Laursen, Erik Aabling, Anne Ramlov, Wolfgang Weissschädel, Martin Appel Loft, Ida Vogel

Fraværende: Charlotte Frauvne

Dagsorden:

 • Konstituering: Birte formand, Martin næstformand, Ida sekretær
 • Vedtægter: Bestyrelsen antal ændres til 1 formand, 6 medlemmer og 2 suppleanter. 3 medlemmer er på valg hvert år.
 • Der laves korte beslutningsreferater som godkendes og lægges på LSTKs hjemmeside
 • Hvordan arbejder vi i udvalget? Alt sendes rundt til alle. Vi forsøger at fortsætte med en grundlæggende holdning om at når der er flertal for en handling, så behøver handlingen ikke vente på at høre fra alle på mail.
 • Kasted er desværre ikke længere repræsenteret. Fælles forpligtigelse at huske dem. Referater vil være at finde på LSTK
 • Nyt fra Kommunen.
  1. Borgermøde om Lisbjergs udvikling sammen med Kommunen. Pænt besøgt. God evaluering.
  2. Møde med Simsek og stiudvalg. Simsek beskrev roller: LSTK beskriver problemet, Kommunen løsningen, og der besluttes i samarbejde.
  3. Fællesrådseminar: Godt møde. Kontaktpersoner i de forskellige magistrater blev præsenteret.
  4. Folkets møde – 24 maj frivilligmarked og 21-23 september arrangementer i anledning af frivilligåret
  5. Tryghedsnetværk. Der er mange indbrud i Lisbjerg. Ny Skejby har etableret nabohjælp med god effekt. I stedet for borgermøde inviteres de til at holde en stand ved næste ”sig hej til din by arrangement?”
  6. Alto-boliger er åbnet. Ikke alle boliger er endnu udlejet. Birthe deltog i receptionen.
 • Nyt fra områderne.
  1. Affaldsproblmerne fortsætter. Vi læser Wolfgangs mail og melder tilbage. Stiftens rolle og skraldeindsamling 16 april?
  2. Udvidelse med udskolingsafdeling. Der forventes 1,5 års byggeperiode fra første spadestik i efteråret.
  3. GF => flere medlemmer. Ida skriver til LST om ønsket om at bruge beboerhuset, om nøgler og booking.
  4. Outdoor fitness opstarter.
  5. Ny skejby: Cykelsti kommer på Skejbygaardsvej. Busholdeplads udvides. Start? Kan lokalcenter skelager være medlem af LSTK? Ja.
  6. Gl Skejby: GF med flere unge medlemmer. Starter med skraldedag.
 • Interessentmøde 31 maj
 • LSTK – flere skal kunne lægge på. Anne sørger for Ida får adgang.
 • Næste møde 17 maj kl 17 i beboerhuset

Ref IV