Nyt fra midttrafik om ny takstreform


Fællesrådet har i går modtaget følgende:

Kære Fællesråd i Aarhus Kommune

Trafikselskaberne og togoperatører i Jylland og på Fyn gennemfører en omfattende reform af taksterne. Reformen Takst Vest, træder i kraft 18. marts 2018.

Reformen sigter på at gøre det mere enkelt for brugerne af den kollektive trafik at navigere i priser og rabatter og finde den billigste billet til deres rejse. Reformen er provenuneutral, dvs. at reformen ikke medfører dyrere billetter for kunderne samlet set.

De fleste vil opleve, at prisen på deres rejse forbliver nogenlunde som i dag. For nogle vil det blive billigere at rejse med nye rabatordninger, mens det for andre kunder vil blive dyrere.

Som det fremgår af vedhæftede vil mange forskellige grupper af kunder blive berørt af ændringerne.

Takst Vest reformens ændringer for kunder, der rejser i Aarhus Kommune:

Klippekort på Midttrafik app
Prisen på klippekort stiger og et klip i Midttrafik app koster det samme som en rejse på rabatsats 0 på rejsekort. Afhængig af dit rejsemønster, kan det være en fordel at skifte over på rejsekort fra 18. marts.

Klippekortet kan dog stadig være en god løsning for dig, der kun rejser en gang op til 4 gange om måneden eller dig, der benytter tidsgyldigheden på to timer i Aarhus bybusser.

Rejsekort
Grundpriserne på rejser med rejsekort falder. Rabatten på 20 % uden for myldretiden udvides til at gælde alle rejser i Midttrafiks område.

Rejser du op til 30-36 enkeltture om måneden, kan du med fordel skifte til rejsekort, hvor du kan optjene mængderabat og få rabat, når du rejser uden for myldretiden.

Der vil fremover være fire rabatsatser – ligesom i resten af Jylland og på Fyn. Den højeste mængderabat bliver 40 %. Har du et rejsekort på rabattrin 6 eller 7, skal derfor overveje at skifte til et pendlerkort. Det er muligt at opgradere sit rejsekort til et rejsekort med pendler kombi på rejsekort.dk fra 18. marts.

Periodekort bliver til pendlerkort
Pap-periodekortet udfases, undtagen i Aarhus, hvor du fortsat kan købe et pap-periodekort til 4 zoner på et salgssted i en 1-årig overgangsperiode. Rejser du mere end 4 zoner og uden for Aarhus Kommune, skal du købe dit pendlerkort på Midttrafik app eller på rejsekort.dk, hvor du fra 18. marts kan købe et rejsekort med pendler kombi eller et pendlerkort.

Periodekort skifter navn til pendlerkort og bliver et fælles produkt mellem Midttrafik, DSB og Arriva. Nogle kunder vil opleve, at prisen på pendlerkortet stiger, fordi alle pendlerkort fremover vil være gyldige til både bus og tog.

Deltidsperiodekort
Deltidsperiodekort udgår og sælges ikke mere fra 18. marts.

Som erstatning for deltidsperiodekortet indfører Aarhus Kommune et pensionistkort for borgere fra 65 år og op samt førtidspensionister fra 18. marts.

Du kan benytte pensionistkortet til Midttrafiks busser og Letbanen inden for Aarhus Kommune. Det er ikke gyldigt på hverdage 7.00-8.30 samt 15.00-17.00. Prisen er 180 kr. for 30 dage, og kan købes på dit sædvanlige salgssted.

Er du ikke pensionist, kan du i stedet for et deltidsperiodekort bruge rejsekort, som giver 20 % rabat på rejser uden for myldretiden i hele Midttrafiks område.

Forskellige priser på bus og tog

For togrejsende i Midttrafiks område betyder reformen, at alle togrejser får samme pris som de øvrige togrejser i Vestdanmark. Der er forskel på at rejse med bus og tog, derfor koster rejser med regional- og fjerntog togpris, der er dyrere. Bus, Letbanen og Lemvigbanen koster altid buspris.

Billetter til rejser, der kombinerer bus- og togrejser, skal købes på DSB app eller Arriva Tog app – på stationen eller på dsb.dk eller arriva.dk.

Du kan benytte togbilletten i tog, bus, Letbanen eller Lemvigbanen. Når man rejser i tog eller i bus på en togbillet, skal rejsen gennemføres uden afbrydelser til destinationen påtrykt billetten.

I kølvandet på Takst Vest ændrer DSB og Arriva i udbuddet af billetter hos DSB og Arriva. Læs mere på dsb.dk eller arriva.dk

Find den rigtige billet!
Vil du undgå at betale for meget for din rejse med bus og tog fra 18. marts, er det vigtigt at skifte over til den rigtige billettype.

Her kan du få hjælp til at finde den billet, der passer bedst:

Rejseplanen.dk

Fra midt februar er det muligt at søge sin rejse dateret efter 18. marts – og finde ud af, hvilken billettype, der bedst kan betale sig.

Midttrafik.dk

Læs mere om billetmuligheder.

Midttrafik app

Køb pendlerkort, klippekort eller enkeltbilletter

på din smartphone. Hent Midttrafik app gratis i

App Store eller Google Play.

Rejsekort.dk

Læs mere om rejsekort og køb det kort, der

passer bedst til dig.

Midttrafik.dk/takstvest

Læs mere om takstreformen Takst Vest

 

Venlig hilsen

Britta Charmig
Direktionssekretariatet

Kommunikation og Markedsføring

87 40 82 08 ▪ 21 69 37 87

brc@midttrafik.dk