Så er der nyt fra kommunen om udviklingsplanen for Lisbjerg


Michael Tolstrup fra kommunen skriver:

Magistraten har i dag behandlet udviklingsplanen for Lisbjerg med tilhørende etapeplan for etape 1 og videresendt til byrådets behandling. Det er den plan jeg løbende og i udkast har drøftet med jer på diverse møder.

Sammen med de to planer er der fremlagt en række øvrige bilag (herunder tekniske bilag om bl.a. håndtering af vand og jord). Det samlede materiale kan findes via nedenstående link, og jeg håber, I vil finde det interessant læsning.

I forlængelse af byrådsbehandlingen i det nye år vil vi afholde et større borgermøde, hvor planen præsenteres, ligesom jeg og vi vil tage initiativ til en organisering omkring det forstærkede samarbejde med jer, der lægges op til i planen. I den forbindelse håber jeg, vi kan finde anledning til et møde først i det nye år.

Med ønsket om en glædelig jul.

http://www.aarhus.dk/da/politik/Magistraten/Tidligere-moeder/2017/2017-12-18/Referat-e968/Lisbjerg-Udviklingsplan-og-udbud-etape.aspx