Letbanen og Kirkestien


Som tidligere omtalt har Landsbyforeningen Terp klaget til Letbanen over dels den langvarige lukning af stien, dels den planlagte overgang. For så vidt angår den tidligere beskrevne labyrintiske løsning, så har Letbanen “genbesøgt forholdene ved Kirkstien“. Det besøg er så resulteret i et svar til landsbyforeningen, hvor der er en længere forklaring på sikkerhedsforskrifterne og loven vedrørende banedrift. Det er selvfølgelig godt at vide, at der er stor fokus på sikkerheden. Men det bedste ved svarskrivelsen er, at man efter besigtigelse på stedet, har ændret Kirkestiens forløb ved banen, således at man ikke skal gå en længere omvej for at komme over banen. Se den nye skitse. Den 20. juni modtog landsbyforeningen en mail efter klage over den langvarige spærring. Heri skriver Letbanen, at “vores hovedentreprenør ASAL har bekræftet, at anlægget af Kirkestien forventes afsluttet senest medio august 2017, altså ved skoleferiens slutning.” Som man kan se på stedet, er der overhovedet intet foretaget på stedet i den anledning. Hvis Letbanen I/S og ASAL kan vente til 1. april, så har stien været spærret i 3 år.

Kirkestiens overføring ved stoppestedet Lisbjerg-Terp.