Invitation til debatarrangement om frivillighed i Aarhus


Nedenstående invitation er sendt til Fællesrådet. Er du interesseret, så skriv til Birte Laursen – Laursen.birte@gmail.com

INVITATION TIL DEBATARRANGEMENT OM FRIVILLIGHED I ÅRHUS

På vegne af Lederne og kampagnen “Tag Ansvar”, vil jeg hermed invitere til gratis debat og oplægs-arrangement vedrørende frivillighed og frivilligt arbejde d. 19. september Århus mellem kl. 16.00-17.30.

Til arrangementet mødes både kommunale aktører samt en bred vifte af repræsentanter fra det frivillige forenings- og erhvervsliv fra Århus og omegn.

Har det interesse, hvilket jeg og Lederne naturligvis håber på, findes info om tilmelding nederst i mailen. Det er naturligvis ganske gratis at deltage, og der er ingen begrænsning på, hvor mange repræsentanter man kan deltage med.

KORT OM ARRANGEMENTET & PROBLEMSTILLINGERNE

I 2017 sætter vi hos Lederne fokus på det at tage ansvar. I løbet af året kommer vi rundt i hele landet for at debattere det at tage ansvar.

I uge 38 er Tag Ansvar i Århus, hvor vi tirsdag den 19. september sætter fokus på frivilligt arbejde fra kl. 16.00-17.30 med oplæg og debat.

Debatten tager hånd om konkrete problemstillinger, som går igen hos mange frivillige organisationer samt kommunale aktører. Bl.a:

  • Hvordan kan vi styrke de frivilliges kompetencer, så de får de bedste forudsætninger for at løfte det ansvar, de påtager sig?
  • Udfordringer med rekruttering, motivation og fastholdelse af de frivillige kræfter
  • Politikernes rolle og vilje til at støtte de frivillige
  • Synligheden omkring de frivillige aktiviteter

…samt andre centrale udfordringer, som præger den frivillige indsats landet over.

Vi glæder os til et konstruktivt møde mellem aktører fra både den frivillige, kommunale/politiske sektor samt erhverslivet i Århus. Målet er at skabe en nuanceret debat, hvor alle synspunkter på udfordringerne bliver hørt.

Vi arbejder naturligvis frem mod løsningsforslag, som efterfølgende kan leve videre hos jer.

PROGRAM, PANEL OG OPLÆG OM MOTIVATION

Kl. 16:00-17:30: Debatten sættes i gang med korte oplæg fra en række centrale aktører. Hør blandt andet:

  • Ulla Lund, frivilligansvarlig for Aarhus som europæisk kulturhovedstad 2017
  • Flemming Dybbøl, direktør hos Godsbanen
  • Ole Rasmussen, leder af Center for Frivillighed og Ledelse
  • Lasse Holm, lokalformand i Red Barnet
  • Torkild Justesen, Direktør hos Lederne

TID OG STED

Debatten finder sted tirsdag den 19. september fra kl. 16.00-17.30 i vores Tag Ansvar pop-up shop på: Skt. Clemens Stræde 9, st. tv., Århus C.

Det er selvfølgelig gratis at deltage.

VI SES FORHÅBENTLIG I ÅRHUS

Tusind tak for tiden og interessen!

Vi glæder os til at sætte fokus på frivillighed og ikke mindst til en spændende, konstruktiv og yderst relevant debat.

bedste hilsner,

Niels Justesen på vegne af Lederne og “Tag Ansvar” kampagnen.