Nyt om kirkestien


Om kort tid har kirkestien været afspærret i næsten 2½ år. Efter henvendelse fra Landsbyforeningen Terp, har Letbanen I/S nu oplyst, at stien vil blive retableret og åbnet senest medio august 2017. I samme anledning har Letbanen fremsendt tegning over det færdige anlæg ved stoppestedet Lisbjerg-Terp. Af tegningen ses, at kirkestien IKKE retableres i det gamle trace – hverken diagonalt eller vinkelret over skinnerne. Derimod anlægges en labyrintisk sti, der fra begge sider føres mod stoppestedet, hvor der bliver en overgang for anden af stoppestedet mod vest. Hvis man ikke har et ærinde på stoppestedet, men bare ønsker at gå eller cykle en tur på kirkestien, som man har gjort siden midten af 1800-talllet, så giver det en omvej på 62 meter. Det kan man sikkert nok klare, men labyrinten er i enhver henseende upraktisk for cyklende og/eller gående med klap- eller barnevogn. Med denne løsning har Letbanen lavet kirkestien om til en sti til stoppestedet.

Det er ikke tilfredsstillende. Landsbyforeningen Terp har klaget over dette til Letbanen. I et svar på klagen har Letbanen den 19. juli ’17 skrevet følgende:

For at kunne give jer et fyldestgørende svar på stiens forløb i forhold til den planlagte perron i Lisbjerg-Terp får vi vores jurist til at kigge på deklarationen fra 21. december 1898. Grundet travlhed og ferie må I dog forvente først at modtage et svar om ca. 2 uger.

Nu bliver det spændende om stien bliver genåbnet som lovet og om den labyrintiske version ændres. /ww

Leave a comment