Letbanen


Letbanen og Kirkestien

Som tidligere omtalt har Landsbyforeningen Terp klaget til Letbanen over dels den langvarige lukning af stien, dels den planlagte overgang. For så vidt angår den tidligere beskrevne labyrintiske løsning, så har Letbanen “genbesøgt forholdene ved Kirkstien“. Det besøg er så […]


Nyt om kirkestien

Om kort tid har kirkestien været afspærret i næsten 2½ år. Efter henvendelse fra Landsbyforeningen Terp, har Letbanen I/S nu oplyst, at stien vil blive retableret og åbnet senest medio august 2017. I samme anledning har Letbanen fremsendt tegning over […]