Ikke kategoriseret


Ny stiforbindelse afvist

  LSTK STIFORBINDELSE – 08.12.19: Med henvisning til Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted områdets stærkt fragmenterede landskab, har fællesrådets stiudvalg gennem snart to år arbejdet på at optimere stiforbindelserne. Et af forslagene til Aarhus Kommune har været, at etablere en ca. 80 meter lang […]


Ny by i Lisbjerg

24.05.2019 Lisbjerg: Aarhus Byråd har fremlagt Forslag til Planstrategi 2019 og Debatoplæg om temaplaner i offentlig høring i perioden 23. maj til 15. august. Forslag til Planstrategi 2019 lægger op til en videreførelse af den overordnede strategi fra Planstrategi 2015. […]